Børnefysioterapien

Områdefordeling

  • Anette (vest),
  • Pernille (nord og øst),
  • Anja (syd og øst).

Børnefysioterapeuten kan kontaktes vedr. børn fra 0 - 18 år.

Kontakten til børnefysioterapeuten foregår oftest i samarbejde med sundhedsplejersken, dagplejen, børnehaven eller skolen. Kontakten kan omhandle følger efter præmatur fødsel, problematikker i forbindelse med lejringsbetinget kranie asymmetri, atypisk motorisk udvikling samt udfordringer med sansebearbejdning.

Børnefysioterapeuten kan invitere ind på Brørup Sundhedscenter til undersøgelse, samtale og tests, men kommer også i hjemmet, i daginstitutionen eller skolen, hvor barnet ses i sine trygge omgivelser.

Præmatur

Er dit barn født for tidligt, har du i Vejen Kommune mulighed for fysioterapeutisk rådgivning og vejledning uden en henvisning.

Der er desuden tilbud om screening af det præmature barn i det fjerde leveår.

Læs mere om tilbuddet

Vederlagsfri fysioterapi

Er dit barn berettiget til vederlagsfri fysioterapi, har I frit valgt i forhold til det private tilbud på klinik, og et kommunalt tilbud gennem Sundhedsplejen og Børnefysioterapien.

Henvisningen skal fornys gennem læge eller sygehus på årlig basis.

Genoptræning

Har dit barn været igennem et sygehusforløb, som kræver genoptræning, sendes genoptræningsplanen direkte til børnefysioterapeuterne i kommunen.

I kan forvente telefonisk kontakt kort tid efter modtagelsen, og tilbud om træningsopstart indenfor 7 dage.