Gravid

Besøg til gravide

Sundhedsplejen tilbyder gravide besøg inden fødslen, hvis jordemoder, læge eller familierådgiver anbefaler besøg.

Du/I får lejlighed til at lære sundhedsplejersken at kende og kan drøfte spørgsmål om f.eks.:

•Forventninger til forældrerollen
•Det nyfødte barn
•Anskaffelser til barnet
•Amning
•Pleje og omsorg for barnet

Er du gravid og overvægtig, har vi et tilbud til dig om vægtstop under din barsel.

Er du gravid og ung har vi også et specialstriket tilbud til dig: Ung mor gruppe,