Fnat

Forslag til forældre- og personale-opslag på intra/Aula på institutioner og skoler, som oplever tilfælde af fnat:

DER ER ENKEL TILFÆLDE AF FNAT:

  • Tjek jeres børn. Alle med kløe ved sovetid, små væskefyldte blærer, symptomer på eksem, især mellem fingre og ved håndled bør bestille tid hos egen læge for at blive tjekket.
  • Konstateres fnat, bør det behandles efter vejledning.

Eleverne må komme i skole 8-12 timer efter behandling er startet. Husk besked til skolen og til omgangskredsen, så de personer den smittede har været i tæt kontakt med de sidste 2 mdr., kan behandles enkelt gang. Ved tætte kontakter forstås sengekammerater, længerevarende hudkontakt som at flette fingre og massere hinanden, og de som har delt tøj, sko og håndklæde.

  • Stofmøbler og hovedtelefoner, som den smittede har benyttet i løbet af den sidste uge, bør i karantæne en uge.
  • Er der FLERE TILFÆLDE af fnat, opfordres til at eleverne ikke deler seng og sovemiljø med hinanden, brug i stedet underlag og egen sovepose. Ikke dele udklædningstøj, idrætstøj, håndklæder, sko. Sker det alligevel, så vask ved 60 grader, eller sæt i karantæne 1 uge.

Læs mere på:  Sundhedsstyrelsen

Evt. spørgsmål kan stilles til Sundhedsplejen. Hilsen fra Ane Teuchler, på tlf.nr. 30 17 08 86 eller via
Send digital post til sundhedsplejen