Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger sygdomme. Det kan være en del af almindelige gøremål, eller spontan leg. Det kan være mere bevidst, regelmæssig fysisk aktivitet (træning).

Når børn øver sig i nye og forskellige bevægelser, styrkes de motoriske færdigheder.

Det er tilfreds-stillende at kunne mestre kroppen og det giver bedre forudsætninger for at indgå i leg

med andre.
 

De voksne kan inspire til at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen, opfordrer til at børnene transporterer sig selv en del af vejen, bære egen taske, at der løbes en runde før der spises, hoppe mens der ventes på at vaske hænder. Guide til eller lad børnene selv finde på nye måder at bruge legepladsen motorisk på, leg ”Kongens efterfølger”.

Inspiration til fysisk aktivitet for forskellige aldre: Anbefalinger om fysisk aktivitet