Konsulent funktion i dagplejen, børnehaven og SFO

Sundhedsplejens tilbud om konsulentfunktion til dagpleje, daginstitutioner og SFO for børn i Vejen Kommune.

 1. Indledning
 2. Lovgrundlag
 3. Hvordan i Vejen Kommune
 4. Nyhedsbreve
 5. Udleje af lyskasse til selvkontrol af håndvask
 6. Ekstra tilbud

1. Indledning:

Sundhedsplejen tilbyder vejledning omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, og deltager i møder omkring børn med særlige behov.

Fra december 2021 inkluderer sundhedsplejens tilbud et årligt dialogmøde og obligatorisk sundhedsfagligt tilsyn i alle dagtilbud og SFO’er.

 

2. Lovgrundlag:

Jvf. Sundhedsloven § 124, bistår Den kommunale Sundhedstjeneste bl.a. vederlagsfrit den kommunalt formidlede dagpleje og daginstitutioner for børn, med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne og miljø. Jvf. Sundhedsstyrelsens nye Retningslinjer gælder tilbuddet pr marts 2011 også private Daginstitutioner og SFO’er på friskoler.

3. Hvordan i Vejen Kommune:

Sundhedsplejersken med konsulent-funktion har følgende funktioner:

 • Udarbejde info-breve til personalet om relevante emner. Info-breve lægges på hjemmesiden. Der gøres opmærksom på info-brevene to gang i året i forbindelse med mail om fælles lusedag.

 • Ajourføre de relevante links på Sundhedsplejens hjemmeside mindst én gang årligt

 • Tilbyde at være med på møde med institutionslederne og dagplejeleder hvert andet år.

 • Udarbejde inspiration til emmer om hygiejne i dagtilbud og skole.

 • Koordinere og definere indsatsområder, disse kan f.eks. være
  • Fælles lusedag 2 gang i året
  • Sundhedsfremmende tiltag fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, 2018
  • Audit i institutionerne
 • Holde sundhedsplejersker og institutioner i kommunen ajour med ny viden på hygiejne- og miljøområdet.

 • Udbyde ”formidling-af-håndhygiejne”-kursus for personalet i daginstitutioner efter behov.

 • I samråd med lederen af Sundhedsplejen ajourføre Sundhedsplejens Hygiejne-instruks.

 • Der udarbejdes ca. september en evaluering af indsatser i det forgangne års løb, og der foreslås indsatser for det kommende år.

 • Årligt deltage i Hygiejne-konference, arrangeret at Rådet for Bedre Hygiejne

 • Er orienteret i ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” fra SST.

 

Sundhedsplejersken i det lokale distrikt tilbyder følgende konsulentbistand i dagplejen:

 • Ved de i forvejen formaliserede møder mellem sundhedsplejen og dagplejen, tilbydes at sætte konsulentbistand på dagsordenen.
 • Deltage i behovsmøder omkring børn med særlige behov (efter samtykke fra forældrene)
 • Åben telefon- og mail-rådgivning for dagplejere omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne, måltider, bevægelse, søvn og sunde toiletvaner.

Sundhedsplejersken i det lokale distrikt tilbyder følgende konsulentbistand i daginstitutioner og SFO’er:

 • Tage initiativ til at tilbyde et årligt dialogmøde og sundhedsfagligt tilsyn i alle dagtilbud og SFO’er (evt. lederen) med dagsorden.
 • Deltage i behovsmøder omkring børn med særlige behov (efter samtykke fra forældrene)

Åben telefon- og mail-rådgivning for personalet omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger herunder hygiejne, måltider, bevægelse, søvn og sunde toiletvaner.

4.Dialogmøde og sundhedsfagligt tilsyn:

Målet er:
- at vejlede dagtilbud om generel sundhed samt føre årligt tilsyn med udgangspunkt i bogen ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”.

- Gennem hygiejniske forholdsregler forebygge at børn i dagtilbud udsættes unødigt for smitte fra andre børn og fra voksne.

- Mindske at børn udsættes for skadelige miljøpåvirkninger

5. Info-breve (tidligere kaldet Nyhedsbreve) Info brev - Sundhedsplejen (vejen.dk)

 • Udarbejde info-breve til personalet om relevante emner. Info-breve lægges på hjemmesiden.
  Der gøres opmærksom på info-brevene to gang i året, i forbindelse med mail om fælles lusedag.
 • Forslag til indhold:
  • Aktuelle emner om forebyggelse og sundhedsfremme for børn, især indenfor hygiejne, miljø, samt præmature.
  • Relevante nyheder fra især Sundhedsstyrelsen.

Dagpleje/daginstitutioner/SFO’er er velkomne til at foreslå emner og komme med spørgsmål. Skønnes spørgsmål og svar at kunne have generel interesse, vil vi gerne have lov at indrykke det i kommende info-brev.

6. Udlejning af lyskasse til selvkontrol af håndvask.

Det er muligt for dagplejen, børnehaver, SFOer og skoler, at leje lyskassen til personale- og forældrearrangementer.

https://sundhedspleje.inst.vejen.dk/konsulentfunktion/udleje-af-lyskasse/

7. Ekstra tilbud 

Hvis dagplejen/institutionen/SFO har ønske om undervisning eller lignende på personale- eller forældremøder, kan sundhedsplejen kontaktes, mhp. at være behjælpelig med at finde en honoreret underviser.

Kommentarer og gode ideer modtages gerne.

Venlig hilsen fra Sundhedsplejen i Vejen Kommune

Se kontaktoplysninger på den lokale sundhedsplejerske eller kontakt

sundhedsplejerske med konsulentfunktion, Ane Teuchler,

mail: Send digital post til sundhedsplejen mobil 3017 0886.