Konsulent funktion i dagplejen, børnehaven og SFO

Sundhedsplejens tilbud om konsulentfunktion til dagpleje, daginstitutioner og SFO for børn i Vejen Kommune.

 1. Indledning
 2. Lovgrundlag
 3. Hvordan i Vejen Kommune
 4. Nyhedsbreve
 5. Udleje af lyskasse til selvkontrol af håndvask
 6. Ekstra tilbud

 1. Indledning:

Sundhedsplejen i Vejen Kommune besluttede i januar 2010, at strukturere tilbuddet mere præcist til Den kommunale Dagpleje, De kommunale Daginstitutioner 0 -6 år, og SFO’er på De kommunale Folkeskoler. Jvf. Sundhedsstyrelsens nye Retningslinjer gælder tilbuddet pr marts 2011 også private Daginstitutioner og SFO’er på friskoler.

 1. Lovgrundlag:

Jvf. Sundhedsloven § 124, bistår Den kommunale Sundhedstjeneste bl.a. vederlagsfrit den kommunalt formidlede dagpleje og daginstitutioner for børn, med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne.

 1. Hvordan i Vejen Kommune:

Sundhedsplejersken med konsulent-funktion har følgende funktioner:

 • Udarbejde nyhedsbrev til personalet ca. 3-4 gange årligt. Sendes via mail til Dagplejen, Daginstitutioner og SFO’er ved udgivelse.
 • Ajourføre de relevante links på Sundhedsplejens hjemmeside, bla. ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”, ”Smitsomme sygdomme”, børnesår og lus.
 • Tilbyde at være med på møde med institutionslederne og dagplejeleder hvert andet år.
 • Koordinere og definere indsatsområder, disse kan f.eks. være
  • Fælles lusedag 2 gang i året
  • Sundhedsfremmende tiltag fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, 2018
  • Audit i institutionerne
 • Holde sundhedsplejersker og institutioner i kommunen ajour med ny viden på hygiejne- og miljøområdet.
 • Udbyde ”formidling-af-håndhygiejne”-kursus for personalet i daginstitutioner efter behov.
 • I samråd med lederen af Sundhedsplejen ajourføre Sundhedsplejens Hygiejne-instruks.
 • Der udarbejdes ca. september en evaluering af indsatser i det forgangne års løb, og der foreslås indsatser for det kommende år.
 • Årligt deltage i Hygiejne-konference, arrangeret at Rådet for Bedre Hygiejne
 • Er orienteret i ”Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud” fra SST.

 

Sundhedsplejersken i det lokale distrikt tilbyder følgende konsulentbistand i dagplejen:

 • Ved de formaliserede møder mellem sundhedsplejen og dagplejen, tilbydes at sætte konsulentbistand på dagsordenen.
 • Deltage i behovsmøder omkring børn med særlige behov (efter samtykke fra forældrene)
 • Åben telefon- og mail-rådgivning for personalet omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne.

.

Sundhedsplejersken i det lokale distrikt tilbyder følgende konsulentbistand i daginstitutioner og SFO’er:

 • Tilbyde et årligt møde med institutionen (evt. lederen) med dagsorden.

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af referat og mødeleder.
 2. Kort nyt siden sidst.
 3. Aktuelle emner om det generelle sundhedsfremmende miljø (kost, bevægemuligheder, hygiejne, sygdomslære). F.eks. tage udgangspunkt i emner fra pjecen ”Sunde Vaner” og de seneste nyhedsbreve, og spørg ind til om, og hvordan det er relevant for pågældende institution, og hvordan der kan handles.
 4. Relevante nyheder fra især Sundhedsstyrelsen.
 5. Ny mødedato.
 • Deltage i behovsmøder omkring børn med særlige behov (efter samtykke fra forældrene)
 • Åben telefon- og mail-rådgivning for personalet omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger herunder hygiejne.
 • Ansvarlig for at tage første kontakt til institutionen, hvis der i en periode har været en pause på mere end et år.
 • Sørge for opslag til institutionens forældretavle eller intra med navn og kontaktoplysninger.

 

 • Nyhedsbrev til personalet udsendes 2-4 gange årligt via mail til: Dagplejen, Daginstitutioner og SFO’er, incl. private daginstitutioner og SFO’er.
 • Omfang: 1-4 A4-sider pr gang.
 • Forslag til indhold:
  • Aktuelle emner om forebyggelse og sundhedsfremme for børn, især indenfor hygiejne, miljø, samt præmature.
  • Relevante nyheder fra især Sundhedsstyrelsen.
  • Dagpleje/daginstitutioner/SFO’er er velkomne til at foreslå emner og komme med spørgsmål. Skønnes spørgsmål og svar at kunne have generel interesse, vil vi gerne have lov at indrykke det i kommende nyhedsbrev.

 

 1. Udlejning af lyskasse til selvkontrol af håndvask.

Det er muligt for dagplejen, børnehaver og SFOer at leje lyskassen til personale- og forældrearrangementer. Retningslinjer findes på hjemmesiden.

https://sundhedspleje.inst.vejen.dk/konsulentfunktion/udleje-af-lyskasse/

 

 1. Ekstra tilbud.

Hvis dagplejen/institutionen/SFO har ønske om undervisning eller lignende på personale- eller forældremøder, kan sundhedsplejen kontaktes, mhp. at være behjælpelig med at finde en honoreret underviser.

 

Kommentarer og gode ideer modtages gerne.

 

Venlig hilsen fra Sundhedsplejen i Vejen Kommune

Se kontaktoplysninger på den lokale sundhedsplejerske