Præmatur konsulent

Formaliseret samarbejde omkring præmature børn

Et tilbud til børn født før 37 uge i Vejen kommune.

Et tilbud som ikke er for bredmasket, men kan opfange de tegn børnene viser på udviklings - og helbredsproblemer. Udgangspunktet er, at det er  barn, som er født for tidligt i forhold til terminen.En fælles sag - At barnet udvikler sig optimalt.

 Det er vigtigt at kunne skelne imellem en almindelig børneudvikling - kontra en præmatur børneudvikling.

Det må ikke blive et " gulvtæppe" undskyldning - at være født for tidligt, men en del af barnets historie.

Der gives råd og vejledning ud fra egen faglighed, de arbejdes tværfagligt, da det er en fælles sag, at barnet udvikler sig optimalt ud fra dets forudsætninger. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe:

 • som mødes 2 gange om året
 • orienterer hinanden generelt
 • ser på  eventuelle ændringer af procedurer. 

Målet er:

 • At barnet har det optimale pasningstilbud
 • At barnet bliver / skal være klar til at komme i skole.
 • At udviklingsforstyrrelser og helbredsproblemer opdages i tide, så der kan iværksættes en indsats, så barnet er i trivsel. 

Sundhedsplejen:

 • Modtager fødselsanmeldelse på barnet
 • Har sin egen procedure for tilbud i sundhedsplejeregi.
 • Henvisning til børnefysioterapeut på alle børn født før uge 37.
 • Mail til dagplejepædagogen  om at der er født et præmaturt barn med data og adresse i distriktet.
 • Besøg ved 2½ år, hos disse børn, hvis der skal samarbejdes om specielle behov, som har relevans for barnets videre pasningstilbud, og børnehave start evt. skal udskydes.
 • Indkalder sundhedsplejersken til fællesmøde med repræsentant fra dagtilbud, børnefys., evt. småbørnskonsulent,psykolog og forældre.
 •  Handlingsplan for hvad der skal opnås i dagplejen ved at barnet bliver der ekstra måneder, og fremadrettet imod daginstitution. 

Børnefysioterapeut: 

 • Fys. modtager henvisning på barnet, når det er født. (henvisningsskema findes på U-drev)
 • Fys. kontakter familien, når barnet er kommet hjem.
 • Fys. giver råd og vejledning i hjem, dagtilbud, børnehave og skole efter behov.
 • Fys. giver  behandling i barnets nærmiljø eller på sundhedscenter.
 • Fys. tester barnet ved behov for evt. tegn på udviklingsforstyrrelser.
 • Fys. deltager i Åbent hus arrangementerne på sundhedscenteret.
 • Fys. ser barnet ca. det første år, herefter kan samarbejdspartner sende en mail om fys. igen vil vurderer barnet.
 • Sanseprofil ved 2½ år og 5 år? 

Psykologer: 

 • I tilfælde af vedvarende sorg og krise reaktioner hos forældrene, kan psykologerne fra det præmature team inddrages.
 •  Ved bekymringer for børnenes generelle udvikling.
 • Sparingspartner for samarbejdspartner. 

Specialpædagogisk konsulent:

 • Orienteres hvis barnet har kognitive problemer, eller ved tvivl om barnets normale udvikling
 • Tilbud til forældre med råd og vejledning 

Dagplejepædagoger/ integreret institutioner: 

 • Mail til dagplejepædagog  om at der er født et præmaturt barn med data og adresse,
 • Dagplejepædagogerne / integrerede institutioner orienteres ved førstkommende samarbejdsmøde i distriktet efter at barnet er kommet hjem fra sygehuset.
 • Der orienteres om barnets navn, CPR. nr., adresse og fødselsdata (fødselstidspunkt i forhold til termin, agar score, fødsel, handicap osv.)
 • Dagplejepædagogen følger op på barnet ca. 3 mdr. efter start i dagpleje, og hvis der er behov for det, indkaldes relevante fag personer til et statusmøde.
 • Deltager i Åbent hus ad hoc
 • Deltager i fællesmøde ved 2½ år.
 • Åben hus kun for præmature hver 4 uge på Sundhedscenteret i Brørup, hvor der er løbende optag og udgang. Der startes med en runde  med siden sidst,  præsentation, og ud fra det kan der være et emne, der kan være relevant for alle.
 • Individuel vejledning ved sundhedsplejerske og børnefys. om hvordan de bedst støtter deres børn. Sundhedsplejerskerne er ansvarlige for det.
 • Fysioterapeut er der hver gang. Andre fagpersoner kommer ad hoc og ser børnene og taler med forældrene.
 • Åbent hus er for alle for tidligt fødte børn - også de børn der er startet i dagpleje.

Sundhedsplejen har 2 konsulenter på Præmatur området