Trafiksikkerhed ved aflevering og hentning af børn i daginstitutioner

På baggrund af observationer ved nogle daginstitutioner i Vejen Kommune, i forbindelse med aflevering og afhentning af børn, hvor børnene ikke har været korrekt fastspændt i bilerne, vil vi gerne tilbyde, at lave et forebyggende forløb for forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Vi sørger endvidere for at der er tolkebistand.

Formålet er

  • At oplyse forældrene om gældende regler og lovgivning for fastspænd af børn i biler.
  • At forbygge ulykker
  • At forældrene undgår klip/frakendelse af kørekort, og de konsekvenser det medfører i forhold til fastholdelse af job m.v.

IUC vil gerne tilbyde at komme ud og lave en forebyggende indsats, til de institutioner der har behov for dette.

Det kan foregå på forskellig vis.

  1. Vi kan efter aftale med institutionen være på p. pladsen om morgenen omkring afleveringstidspunktet eller om eftermiddagen omkring afhentningstidspunktet.
  2. Vi kan lave en aftale om at komme ud og give en individuel vejledning. Det kan f.eks. være ved i forbindelse med at et barn skal starte op i institution.

Vi kan tilbyde vejledning i forhold til fastspænd af børn. Fremvisning af forskellige str. stole og udlevering af materiale der beskriver de regler og lovkrav der er og konsekvenser ved ingen eller forkert brug af stole.

Hvis I ønsker at høre mere kan I kontakte:

IUC – Introduktion og udviklingscentret

Malene Mahmens

Pædagogisk Koordinator

Tlf. 7996 5130

Mobil: 2129 3117

Email: mama@vejen.dk