Udleje af lyskasse

Det er muligt for dagplejen, børnehaver skoler og SFOer at leje lyskassen til temadage, incl. personale- og forældrearrangementer.

Angående temadage med børn, kan olie og kanel bruges som et alternativ, for også at inddrage lugtesansen. Uanset metode, bør man være opmærksom på risiko for allergisk reaktion, primært hos personer med kendt sart hud.

Retningslinier:

  • Lyskassen står i Sundhedsplejens depot i stueplan i Brørup Sundhedscenter, Skolegade 12A, 6650 Brørup.
  • Booking sker ved at sende mail til sundhedsplejerske Ane Teuchler: Send digital post til sundhedsplejen Mailen skal indeholde institutionsnavn, kontaktperson og telefonnummer, samt EAN-nummer.
  • Institutionen er selv ansvarlig af afhentning og rettidig tilbagelevering til Sundhedscentret. 
  • Hvis ikke andet er aftalt, er lejetiden 3 døgn.
  • Det koster 200 kr. at leje lyskassen incl. glitterbug-creme og et hold batterier. Pengene indbetales via faktura, som fremsendes af Sundhedscenteret.

Kontakt sundhedsplejerske Ane Teuchler tlf. 30 17 08 86