Allergi konsulent

Krav: At allergi/astma diagnosen foreligger skriftlig fra læge/sygehus. 

Der tilbydes hjemme-besøg / tlf. rådgivning til børn/forældre.

Efter et hjemme-besøg udarbejdes der en skriftlig rapport til afdelingen for Sociale ydelser i Vejen Kommune.

Barnets forældre får en kopi af rapporten .
Desuden vedhæftes rapporten som en fil i barnets sundhedsplejeske journal

Rapporten skal indeholde følgende:

Vejledning, vurdering og anbefalinger af barnets hjem/nærmeste omgivelser med fokus på inde og ude miljø.
Dette indbefatter:

  • Husets indretning : primært barnets værelse ( senge-miljø: seng, madras, dyner, sengetøj), indretning, gulv belægning, planter.
  • Rengøring, fugt, udluftning, vask og bad.
  • Røg, brug af pejs/brændeovn.
  • Barnets skole og fritid.
  • Kontakt med dyr.
  • Barnets medicin og kontakt til læge/sygehus.

1 sundhedsplejerske varetager allergi-konsulent funktionen Allergisundhedsplejersken

  • Holder sig ajour med den nyeste viden om allergi ved bl.a. at deltage i relevante kurser, samarbejdsmøder med Kolding børne-ambulatorium 1 gang årligt, med Esbjerg børneambulatorium 1 gang årligt og Sønderborg sygehus ved behov.
  • Mødes 1 gang årligt med afdelingen for Sociale ydelser.
  • Orienterer/vejleder sundhedsplejen og andre samarbejdspartnere i Vejen Kommune om allergi emner/problematikker.