Konsulent funktion i dagplejen, børnehaven og SFO

Sundhedsplejens tilbud om konsulentfunktion til dagpleje, daginstitutioner og SFO for børn i Vejen Kommune.

 1. Indledning
 2. Lovgrundlag
 3. Hvordan i Vejen Kommune
 4. Nyhedsbreve
 5. Udleje af lyskasse til selvkontrol af håndvask
  1. Ekstra tilbud

 

 1. 1.    Indledning:

Sundhedsplejen i Vejen Kommune besluttede i januar 2010, at strukturere tilbuddet mere præcist til Den kommunale Dagpleje, De kommunale Daginstitutioner 0 -6 år, og SFO'er på De kommunale Folkeskoler. Jvf. Sundhedsstyrelsens nye Retningslinjer gælder tilbuddet pr marts 2011 også private Daginstitutioner og SFO'er på friskoler.

 1. 2.    Lovgrundlag:

Jvf. Sundhedsloven § 124, bistår Den kommunale Sundhedstjeneste  bl.a. vederlagsfrit den kommunalt formidlede dagpleje og daginstitutioner for børn, med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne.

 1. 3.    Hvordan i Vejen Kommune:

Sundhedsplejersken med konsulent-funktion har følgende funktioner:

 • Udarbejde nyhedsbrev til personalet ca. 3-4 gange årligt. Sendes via mail til Dagplejen, Daginstitutioner og SFO'er ved udgivelse.
 • Ajourføre de relevante links på Sundhedsplejens hjemmeside, bla. "Vejledning til daginstitutioner om hygiejne", "Smitsomme sygdomme", børnesår og lus.
 • Tilbyde at være med på møde med institutionslederne og dagplejeleder hvert andet år.
 • Deltage i den landsdækkende kampagne: "Hygiejne-ugen, uge 38".
 • Koordinere og definere indsatsområder, disse kunne f.eks. være
  • Vaske hænder
  • 2 årlige koordinerede dage med opfordring til at kæmme for lus
  • Sundhedsfremmende tiltag fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, 2018.
  • Audit i institutionerne
  • Holde sundhedsplejersker og institutioner i kommunen ajour med ny viden på hygiejne, miljø og sikkerhedsområdet.
  • Udbyde årlig "formidling af håndhygiejne"-kursus for personalet i daginstitutioner.
  • I samråd med lederen af Sundhedsplejen ajourføre Sundhedsplejens Hygiejne-politik.
  • Der udarbejdes ca. 1. maj en evaluering af indsatser i det forgangne års løb, og der foreslås indsatser for det kommende år.
  • Være medlem af hygiejnenetværket for social- ældre- og sundhed i Vejen Kommune.
  • Er orienteret i "Hygiejne i daginstitutioner" fra SST.

 

Sundhedsplejersken i det lokale distrikt tilbyder følgende konsulentbistand i dagplejen:

 • Ved de i forvejen formaliserede møder mellem sundhedsplejen og dagplejen, tilbydes at sætte konsulentbistand på dagsordenen.
 • Deltage i behovsmøder omkring børn med særlige behov (efter samtykke fra forældrene)
 • Åben telefon- og mail-rådgivning for dagplejere omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne.

.

Sundhedsplejersken i det lokale distrikt tilbyder følgende konsulentbistand i daginstitutioner og SFO'er:

 • Tilbyder 2 årlige møder med institutionen (evt. lederen) med dagsorden.

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af referat og mødeleder.
 2. Kort nyt siden sidst.
 3. Aktuelle emner om det generelle sundhedsfremmende miljø (kost, bevægemuligheder, hygiejne, renlighed, sygdomslære). F.eks. tage udgangspunkt i emner fra de seneste nyhedsbreve, og spørg ind til om, og hvordan det er relevant for pågældende institution, og hvordan der handles.
 4. Relevante nyheder fra især Sundhedsstyrelsen.
 5. Evt.
 6. Ny mødedato.
 • Deltage i behovsmøder omkring børn med særlige behov (efter samtykke fra forældrene)
 • Åben telefon- og mail-rådgivning for personalet omkring almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger herunder hygiejne.
 • ansvarlig for at tage første kontakt til institutionen, hvis der i en periode har været en pause.
 • Sørge for opslag til institutionens forældretavle eller intra med navn og kontaktoplysninger.

 

 1. 4.    Nyhedsbreve.
 • Nyhedsbrev til personalet udsendes 3-4 gange årligt via mail til: Dagplejen, Daginstitutioner og SFO'er, incl. de private.
 • Omfang: ca. 1-4 A4-sider pr gang.
 • Forslag til indhold:
  • Aktuelle emner om forebyggelse og sundhedsfremme for børn, især indenfor hygiejne, miljø og sikkerhed.
  •  Relevante nyheder fra især Sundhedsstyrelsen.
  • Dagpleje/daginstitutioner/SFO'er er velkomne til at foreslå emner og komme med spørgsmål. Skønnes spørgsmål og svar at kunne have generel interesse, vil vi gerne have lov at indrykke det i kommende nyhedsbrev.

 

 1. 5.    Udlejning af lyskasse til selvkontrol af håndvask.

Det muligt for dagplejen, børnehaver og SFOer at leje lyskassen til personale- og forældrearrangementer. Retningslinjer findes på hjemmesiden.

 

 1. 6.    Ekstra tilbud.

Hvis dagplejen/institutionen/SFO har ønske om undervisning eller lignende på personale- eller forældremøder, kan sundhedsplejen kontaktes, mhp. at være behjælpelig med at finde en honoreret underviser.

 

Kommentarer og gode ideer modtages gerne.

 

Venlig hilsen fra Sundhedsplejen i Vejen Kommune

Se kontaktoplysninger på den lokale sundhedsplejerske på Sundhedsplejens hjemmeside http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/  eller kontakt