Samarbejdet om det præmature barn

Den 14 maj var samarbejdspartnere i dagplejen, daginstitutioner, børnecentre og SFO inviteret til en temaeftermiddag med det præmature barn i fokus. Der var 25 deltager, dejligt med den store interesse for disse børn. Formålet var at fortælle om sundhedsplejerskernes og børnefysioterapeuternes tilbud, det sensitive barn og udvikling af vores samarbejde. Hvordan tilgodeses det præmature barn!

Præmature børn er børn født før uge 37. I Vejen kommune blev der født: i 2017: 47 børn, og i 2018; 46 børn, hvoraf de cirka 6 børn årligt er født før uge 32. Det handler om at være på forkant med barnets udfordringer og se dem, mens de er små, så de ikke udvikler sig til større udfordringer. Med god støtte fra forældre, lærere og pædagoger kan disse børn komme deres vanskeligheder helt eller delvis til livs. Vi skal skabe en positiv spiral og en god livskvalitet for barnet. Når man fødes for tidligt, er man ikke moden til at møde den store verden og dens udfordringer. Jo tidligere man er født, jo større risiko for udfordringer. En hjerne der er forsinket kræver en modningsproces - ekstra tid og ekstra omsorg. Hvor lang tid er forskellig fra barn til barn.

Der hvor konflikterne opstår er, når børnene ikke er for gode til at koncentrerer sig om at lytte efter hvad vi siger.

Hvordan reagerer barnet når det bliver presset? I uforudsete situationer? Mandag – efter en travlt weekend? Spiser, sover, trætte, samspil.

OBS Ny hverdag: bruger meget energi på at lære den nye hverdag at kende. Lærte færdigheder kan forsvinde i overgangen. 

Vi skal være opmærksomme:

 • Når barnet skal i gæstedagpleje
 • Når barnet skifter til daginstitution
 • Når barnet skifter stue i børnehaven

Skifter til skole og når skoledagen er slut, så er det SFO tid:

 • Nye fysiske omgivelser
 • Nye voksne
 • Nye og flere børn
 • Nye pædagogiske rammer …..

Alt dette stiller store krav til barnet !!!

Hvordan hjælper vi børnene:

 • Øjenkontakt når vi giver besked, henvende sig direkte, og sørge for at de rent faktisk fangede det der blev sagt. -Struktureret hverdag- konsekvent og firkantet
 • Ro
 • Hjælpe med at sorterer
 • En ting af gangen
 • Træn det de må (ikke det de ikke må!)
 • Lad være med at følge barnet i alt
 • Brug for pauser/ kan ikke holde fokus så længe af gangen.
 • Visuelle beskeder!
 • Dårlig kontrastopfattelse
 • Alle børn kan rykkes, men ikke alle bliver gennemsnitlige. Barnet er ikke dårlig begavet! er bare langsom. 2 børn som er født i ex. uge 34 kan have forskelligt forløb! -

Kunsten er at møde barnet som er født for tidligt, lige der hvor det er på pågældende tidspunkt. -Det er vigtigt at vi som fagpersoner er opmærksomme på at få overleveret små dagligdags ting om barnet, f.eks, om søvn, spisevaner og spisesituationer, så barnet undgår at starte forfra ved hver overgang! og herved stå stille i sin udvikling. Læs mere: www.praematur.dk

Læs hele nyhedsbrevet her