Hygiejne

På opfordring mindes om den landsdækkende kampagne ”Hygiejneugen 38” allerede nu, selvom ikke alt materiale er klar på www.hygiejneugen.dk

Hvordan kan hygiejne tænkes ind i øvrig uge 38’s emne, hvis det fx er smådyr: Har smådyr tænder? vasker de hænder? Hvornår skal mennesker børste tænder og vaske hænder? Farvelæg tegning af beskidte hænder, vask, farvelæg tegning af rene hænder.

Alle opfordres til at give hygiejnen særlig opmærksomhed i uge 38, ”Hygiejne – en sund strategi”

Opslag med konkrete eksempler er vedhæftet i nyhedsbrevet og må gerne synliggøres for forældre. 

Korrekt hånd-hygiejne er en af de vigtigste måder at bryde smitteveje på, så færre smittes med bl.a. diarré og luftvejssygdomme. God håndhygiejne kan nedbringe antallet af sygedage for både børn, forældre og personalet.