Håndbog i hygiejne

Sundhedsstyrelsen har udsendt: "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud", 2019, med anbefalinger om bedst mulig hygiejne i forhold til forebyggelse af spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i dagtilbud, hvor mange børn og voksne er samlet. Sundhedsplejen skal tilbyde vejledning. Institutionslederen har, udfra den enkelte institutions rammer og muligheder, ansvar for arbejdsgange, der forebygger smitte.

Korrekt håndhygiejne er den mest effektive måde at forebygge smittespredning på.

Udfra dokumentationen som findes, bør korrekt håndhygiejne, incl. handskebrug ved bleskift og hjælp til toiletbesøg ALTID benyttes.

5 plancher, som kan printes og lamineres til ophæng, evt. i A5 str.:

Håndhygiejne – hvornår?

Håndhygiejne – sæbe eller sprit?

Handsker

Forslag til skærpet hygiejne

Håndvask 15 par sko

Ændrede/skærpede anbefalinger i forhold til tidligere vejledning fra 2013 er bl.a.

  • Tablets rengøres dagligt og ved behov.
  • Drikkevand bør ikke tappes på toilettet.
  • Ingen potteplanter i køkkenet pga. risiko for jordbakterier.
  • Børn bør lære at anvende redskaber at tage mad fra fade, incl. opskåret frugt og grønt.
  • Efter personalets toiletbesøg vaskes OG sprittes hænder.
  • Tomat-dyrkning frarådes, da planten er giftig.

Dowload håndbogen for hygiejne i daginstitutioner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Bogen kan købes for 70 kr., eller kan downloades gratis.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der 3 små film om hhv. hygiejnisk bleskift, indretning af puslepladsen (dagpleje i private hjem må tillempe så det er praktisk muligt), samt håndvask med børn. Der er flere plancher om bl.a. håndvask, håndhygiejne på tur, mm som man kan printe, laminere og hænge op.

Klistermærke med korrekt håndvask til ophæng ved håndvasken kan købes for 13 kr. hos Komiteen for Sundhedsoplysninger