Samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud

Spørgsmål dagtilbud allerede har stillet: Der står i anbefalingen: Engangsforklæder ved hvert ble skift, hvorfor? Anbefales fordi der generelt er en øgning i sygdoms-fremkaldende tarmbakterier, som også kan have raske smittebærere. Der kan ske smitteoverførsel til personalets tøj på maven, som kan smitte videre til næste barn, eller personalet kan tage det med hjem til egen familie. Det er den enkelte leder der beslutter om der skal bruges gennemsigtigt plastforklæde ved hver bleskift, eller kun ved skærpet hygiejne, og ved skift at børn med lavt immunforsvar. Dagplejeren kan som alternativ skifte bluse ved behov.

Der står i anbefalingen: Handske på før hjælp med næsepudsning? Nogle personaler har sagt, at det betyder at næserne bliver "længere" før næserne tørres, eller personalet skal forlade stuen, hvilket heller ikke er optimalt. Udfra klinisk risikovurdering er det er ok at undlade handsken, når hånd-desinfektion (sprit) efterfølgende efterleves.

Brug "risiko-vurdering" og "sund fornuft". Tal med hinanden og sundhedsplejen om argumenter for og imod, og hvordan det lettest kan lade sige gøre, også når ekstra hygiejne er påkrævet.

Samarbejdsmøder mellem sundhedspleje og dagtilbud:

I bogen "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud", 2019 anbefales samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud. Sundhedsplejen skal tilbyde vejledning. Institutionslederen har, udfra den enkelte institutions rammer og muligheder, ansvar for arbejdsgange, der forebygger smitte.

Der foreslås at benytte et auditskema til "Egen vurdering af håndhygiejne og rengøring", som udfyldes forud for samarbejdsmødet. Findes snart på Sundhedsplejens hjemmeside.

Formålet med egen-vurderings-skemaet er, at institutionen kan forberede sig til samarbejdsmødet med sundhedsplejen, og drøfte de mest relevante opmærksomheds-punkter omkring hygiejne.

Forslag til emner på kommende års samarbejdsmøder med sundhedspleje og dagtilbud er:

1. Opmærksomhedspunkter omkring hygiejne udfra udfyldt "egen-vurderings-skema"

2. Mulighed for støjreduktion (https://dcum.dk/media/1784/d tlyd.pdf)

3. Andet (skriv selv på)

Målet er flest raske og glade dage for børn og forældre og personaler.