Aflysninger i Sundhedsplejen og Børnefysioterapien pga. coronavirus.

  • Motorik cafe på Brørup Sundhedscenter er aflyst indtil videre.
  • Præmaturgruppe i Foreningshuset i Brørup er aflyst indtil videre.
  • Ung Familie – på vej på Brørup Sundhedscenter er aflyst indtil videre.
  • Bækkenbundstræning på Brørup Sundhedscenter er aflyst indtil videre.
  • Babymotorik på Vejen bibliotek er aflyst indtil videre.
  • Efterfødselsreaktionsgruppe på Brørup Sundhedscenter er aflyst indtil videre.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen prioriterer besøg til familier med børn i alderen 0-1 år. Besøgene varetages af distriktssundhedsplejersken og aftales individuelt med familierne. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i sundhedsplejens konsultationslokaler eller i hjemmet.

Bemærk: - Feriebemanding hen over påsken kan betyde, at det IKKE er distriktssundhedsplejersken der kontakter familierne.

Kontakt til Sundhedsplejen på hverdage mellem 8-9 på tlf. 79 96 69 69.

Børnefysioterapien

Børnefysioterapien tilbyder telefonisk opfølgning på træningsforløb, samt telefonisk kontakt til nyhenviste børn og unge. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i Børnefysioterapiens træningslokale eller i hjemmet.