Skolebørn

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier.

Målet er:

 At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

  • At styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
  • At styrke indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • Med fokus på barnet/ den unge, rådgive og vejlede, og være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor.
  • At samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Sundhedsplejen er praktiksted for sundhedspleje- og sygeplejestuderende.

Med venlig hilsen

Sundhedsplejen i Vejen Kommune.