Elever i 1. klasse

Følge børnenes vækst

Alle børn i 1. kl. tilbydes at blive målt og vejet hos sundhedsplejersken.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

  • Følge børnenes vækst
  • Opsporing af overvægt, undervægt samt vækstforstyrrelser og tidlig indsats.

Ved behov kontaktes forældre.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene på Sundhedsvejen.dk. Brug NemID.