Piger i 4. klasse (tilbydes ikke p.t.)

Undervisning i menstruation for alle piger

Når elever, forældre eller lærere fra 3. kl., 4. kl. eller 5. kl. henvender sig, tilbyder Sundhedsplejen undervisning for pigerne om menstruation 45 min.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

  • Medvirke til at pigerne opnår viden og handlekompetence i forhold til egen menstruation