5 klasses pubertetsundervisning

Sundhedssamtale i 5. kl.

Alle elever i 5. kl. tilbydes en sundhedssamtale hos sundhedsplejersken.
Sundhedsplejersken drøfter, med det enkelte barn, og eventuelt med grupper af børn, forhold der er af betydning for børns sundhed og udvikling på det aktuelle klassetrin.
Barnet får, inden samtalen, udleveret et spørgeskema, som bedes udfyldt og medbringes til samtalen. Skemaet kan evt. udfyldes elektronisk.

Samtalen kan dreje sig om følgende emner:
• Kropsbevidsthed
• Spisevaner
• Motion/bevægelse
• Søvn
• Hygiejne
• Drilleri
• Jalousi
• Fritidsaktiviteter
• Kammerater
• Forsømmelse
• mm.

Herudover bliver barnet målt og vejet og får lavet synsprøve samt evt. en høreprøve. Barnets ryg og kropsholdning vurderes.
Forældrene finder, sammen med barnet ud af, om barnet går alene til samtalen eller sammen med én af forældrene.

Sundhedsplejen tilbyder undervisning til Klassen i et sundhedsrelateret emne i 2x 45 min på klassen.

Undervisningen i "udvikling fra barn til voksen" planlægges i samråd med klasselæreren.