5 klasses pubertetsundervisning

Undersøgelse, sundhedssamtale og undervisning i 5. kl.

Alle børn i 5. kl. tilbydes undersøgelse og sundhedssamtale hos sundhedsplejersken, samt undervisning på klassen.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • At vurdere barnets helbred, sundhed og trivsel, netop i en alder, hvor mange børn mærker store forandringer i kroppen og identitet.
 • At tilbyde den anbefalede synsprøve samt måling af højde og vægt.
 • At barnet bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel.
 • At barnet har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer.

Inden samtalen udfylder barnet et spørgeskema på BørnUngeLiv i skoletiden.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en funktionsundersøgelse af barnet, og en samtale om barnets sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema. Forældre kan deltage ved samtalen.

Funktionsundersøgelsen omfatter:

 • Synstest og ved behov en høretest
 • Måling af vægt og højde
 • Vurdering af hud, ryg og kropsholdning

Mulige emner i sundhedssamtalen:

 • Barnets sundhed og trivsel. Eks. Hvad gør barnet selv for at være sund?
 • Udvikling og helbred
  Kropsopfattelse, Pubertetsudvikling, Identitet og tanker om: ”hvem er jeg”
 • Bevægelsesvaner og skærmvaner
 • Mad og måltider
 • Drikke og toiletvaner
 • Søvnvaner
 • Sociale relationer/kompetencer (Hjemmet, skolen, fritid, online)
 • Gener fra kroppen, herunder mavesmerter, hovedpine.

Ved behov kontaktes forældre.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene på Sundhedsvejen.dk. Brug NemID.

Klasselærer orienteres (ved samtykke), hvis der er forhold, som har betydning for barnets sundhed, trivsel og hverdag i skolen

Undervisning på klassen

Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med klasselæreren undervisning på klassen om ”Udvikling fra barn til voksen” i 2 x 45 min

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • Medvirke til at opnå viden og handlekompetence i forhold til ”udvikling fra barn til voksen”