8 - klasses udskolingssamtale

Udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale i 8. kl.

Alle unge i 8. kl. tilbydes udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale hos sundhedsplejersken.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • At give en samlet vurdering af den unges helbred og sundhed, umiddelbart inden den unge forlader skolen
 • At drøfte risikoadfærd med den unge, hvor sundhedspædagogiske overvejelser inddrages
 • At unge kan samtale om egen sundhed og trivsel, herunder at den unge har viden om, hvad der fremmer sundhed og trivsel.
 • At unge kan vurdere, hvad der fremmer sundhed og trivsel på skolen.

Inden samtalen udfylder den unge et spørgeskema på BørnUngeLiv i skoletiden.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en funktionsundersøgelse af den unge, og en samtale om den unges sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema.

Funktionsundersøgelsen omfatter:

Syns- og høretest (og evt. farvesynstest)

Måling af vægt og højde

Vurdering af hud og kropsholdning

Mulige emner i sundhedssamtalen:

Udskolingsundersøgelsen er en individuel samtale med og undersøgelse af den unge på baggrund af den unges egne ønsker og behov og med udgangspunkt i sundhedspersonalets viden om den unges sundhed og helbred siden skolestart og frem til udskolingsundersøgelsen, herunder også risiko for udvikling af livsstilssygdomme fx på baggrund af arvelighed.

 • Den unges sundhed og trivsel. Eks. Hvad gør den unge selv for at være sund?
 • Udvikling og helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for studie- og/eller erhvervsvalg
 • Kropsopfattelse, Pubertetsudvikling, Identitet og tanker: ”hvem er jeg”
 • Bevægelsesvaner og skærmvaner
 • Mad og måltider
 • Drikke og toiletvaner
 • Søvnvaner
 • Sociale relationer/kompetencer (Hjemmet, skolen, fritid, online) bl.a. i relation til risikoadfærd og selvskadende adfærd.
 • Sundhedsadfærd i relation til tobak, alkohol og andre rusmidler.
 • Seksuel sundhed
 • Gener fra kroppen og medicinforbrug.
 • Bekymringer

Ved behov kontaktes forældre.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene til børn under 15 år, på Sundhedsvejen.dk samt hvis unge over 15 år har givet forældre tilladelse. Unge over 15 år kan selv se notatet. Brug NemID.

Klasselærer og uddannelsesvejleder orienteres (ved samtykke), hvis der er forhold, som har betydning for den unges sundhed, trivsel, hverdag i skolen eller uddannelsesvalg.