8 - klasses udskolingssamtale

Udskolingsundersøgelsen i 8. kl.

Alle elever i 8. kl. tilbydes en udskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken.
Den unge får inden samtalen udleveret et spørgeskema, som bedes udfyldt og medbringes til samtalen. Spørgeskemaet kan evt. udfyldes elektronisk, spørg din sundhedsplejerske.
Formålet med samtalen er, at den unge forholder sig aktivt til sin egen sundhed og sit liv, og øger sin viden i forhold til de muligheder han/hun har.

Undersøgelsen omfatter:
• Syns- og  høretest
• Evt. farvesyns-test
• Måling af vægt og højde
• Vurdering af kropsholdning

Samtalen kan dreje sig om følgende emner:
• Kropsbevidsthed
• Spisevaner
• Motion/bevægelse
• Søvn
• Hygiejne
• Fritidsaktiviteter
• Kammerater
• Forsømmelse
• Alkohol, rygning, stoffer
• mm.

Efter undersøgelsen og samtalen orienteres forældre.

Klasselærer, og UU-vejleder (ved samtykke) blive orienteret, hvis der er særlige forhold, som har betydning for den unges sundhed, trivsel og hverdag.