Behovssamtaler / undersøgelser

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

Kontakt skoleteamet