15-18 måneders besøg

Der tilbydes følgende:

  • Vurdere samspil
  • Familiedannelse
  • Vurdering af barnets sprog
  • Motorik og adfærd er alderssvarende
  • Screening af barn (ADBB)
  • M.m.