Adoption

Sundhedsplejens tilbud til Adoptivfamilier.

Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptiv forældre.

Når I er blevet godkendt til at adoptere og tiden nærmer sig for, at i får jeres barn, tilbyder sundhedsplejersken et hjemmebesøg.

I dette besøg kan der blandt andet drøftes:

 • Forventninger til barnet
 • Verden set fra barnets perspektiv
 • Forældrerolle og de kommende ændringer i familien
 • Praktiske forberedelser
 • Sundhedsplejens tilbud

Når barnet er kommet hertil:

 • Barnets trivsel og udvikling
 • Barnets reaktioner
 • Barnets kontakt – tilknytning
 • Mad
 • søvn
 • Sundhed og sygdom

Tilbyder derudover behovs besøg efter aftale med jer forældre. Kommer altid i hjemmebesøg – også selvom barnet er ældre.

Sundhedsplejerske kommer, fordi i har fået et barn, og ikke for at vurdere forældreevne. Giver råd og vejledning og vurdere barnets udvikling, og så har hun et godt kendskab til institutioner, legestuer og andre aktiviteter for børn i lokalområdet.

Sundhedsplejen får ikke automatisk besked når barnet kommer hertil, der for er i velkommen til at kontakte sundhedsplejersken.