Etableringsbesøg

Hvis der har været aflagt et barselsbesøg, skal etableringsbesøget senest aflægges, når barnet er 14 dage gammel.

Hvis der ikke har været aflagt et barselsbesøg, er det senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehuset, der skal aflægges et etableringsbesøg.

Der tilbydes følgende:

  • Familiens ve og vel
  • Amning / Ernæring
  • Grundig undersøgelse af barn
  • Barnet måle og vejes
  • M.m.