Flygtninge screening

Tilbuddet til nye flygtningebørn 0 til 18 år og deres forældre

  • Alle nye forældre deltager i kurset: ”Familieliv”, som generelt og praktisk handler om at være familie i DK (kurset foregår i samarbejde med integrationsafdelingen, og sundhedsplejen underviser på enkle moduler).
  • Alle nyankomne flygtningebørn screenes hos en sundhedsplejerske, med formål at vurdere om børnene virker sunde og raske, eller der anbefales tiltag.
  • Primær fysisk screening af syn, hørelse, måle og veje.
  • Vurdering af ryg, ben, kropsholdning, hud og motorik.
  • Kort samtale om sundhed og helbred generelt, herunder mad, søvn, vaccinationer, D-vitaminer   

Derefter overgår børnene og deres familie til sundhedsplejens almene servicetilbud.

Læs mere om Sunde børn i et nyt land på Sundhedsstyrelsens hjemmeside