Marte Meo

Marte Meo er en metode, hvor man ved hjælp af små videooptagelser støtter barnets udvikling og det positive samspil mellem barn og forældre. Metoden tager udgangspunkt i, at alle mennesker har styrker og kompetencer, der kan findes og udvikles.

Som forældre kan man opleve nogle vanskelige hverdagssituationer og man kan komme ud af et sidespor, hvor man ikke handler helt så hensigtsmæssig som man gerne ville.

Hvis du som forældre, kan genkende en eller flere af følgende situationer, kan du tale med din sundhedsplejerske om at prøve metoden Marte Meo:

  • Du oplever, at dit barn er svært at forstå
  • Dit barn er uroligt og græder meget
  • Du ønsker mere glæde i samværet med dit barn
  • Dit barn har svært ved at spise, falde i søvn eller blive badet
  • Du føler dig usikker og bange for ikke at slå til som forælder
  • Dit barn har behov for særlig støtte til udvikling

Hvordan foregår det?

Du/I vil blive filmet i ca. 10 min. sammen med barnet. En helt almindelig hverdagssituation.

Herefter analyserer Marte Meo terapeuten videoen og finder frem til følgende:

  • Hvad kan barnet allerede
  • Hvad har barnet brug for at lære
  • Hvad gør du/I allerede, som støtter barnets udvikling
  • Hvad skal du/I gøre mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling

Marte Meo terapeuten vil herefter vise jer udvalgte dele af videoen, hvor I ser, hvad der lykkes og hvordan I kan gøre mere af dette. I får således en lille opgave med hjem med noget, I skal øve jer I at gøre mere af.

Efter 1-2 uger, vil I blive filmet igen og igen vil I få udvalgte klip at se med en lille opgave at øve på.

Arbejdet fortsætter på denne måde, indtil vi sammen når det ønskede resultat.

Forældre som har benyttet sig af tilbuddet om Marte Meo har udtalt at: “det er en gave at få øje på det man som forældre er god til og kan gøre endnu mere af “.

Er du som forældre blevet nysgerrig og lyst til at høre mere om Marte Meo så kontakt din egen sundhedsplejerske.