Præmatur

Et tilbud til jer, der er bosat i Vejen kommune og har født et præmaturt barn.

Børn der er født før uge 37 defineres som et præmaturt barn.

Sundhedsplejersken tilbyder:

Under indlæggelse:

  • Telefon kontakt til mor / far på sygehuset
  • Kontakt til børneafdelingen
  • Tilbud om besøg på børneafdelingen inden udskrivelse, for at hjælpe med at gøre overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse så let som muligt.

Når i kommer hjem:

  • Besøg ca. hver uge de første 1-2 måneder
  • Herefter besøg 1 gang om måneden til 1 år, alt efter familiens behov og barnets udvikling
  • Besøg ved 15 mdr
  • Besøg ved 2½ år
  • Tilbud om ÅBENT Hus for familier med præmatur børn 1 gang om måneden  hvor børnefysioterapeuten deltager.
  • Kontakt til børnefysioterapeut
  • Dagplejepædagog / vuggestue orienteres

Ved behov kan andre tværfaglige samarbejdspartnere inddrages / orienteres