Til familier med børn født før uge 37

Åbent hus

Et tilbud til dig der er bosat i Vejen Kommune, og har et barn der er født for tidligt.

Hvad går det ud på??

Åbent hus for familier der har fået et barn født før uge 37

Her kan du hente råd, støtte og vejledning fra fagpersoner og fra familier i samme situation. Dele oplevelsen af en anderledes fødsel og det at få et for tidligt født barn, samt skabe netværk

I Åbent hus vil der altid være:

 • 2 sundhedsplejersker og 2 fysioterapeuter som har interesse og viden om for tidlig fødte børn
 • Runde og individuel vejledning, samt drøftelse af relevante emner
 • Der vil komme besøg af forskellige fagpersoner, såsom
  • Dagplejepædagog
  • Psykolog
  • Talepædagog
  • Børnetandplejen
  • Ergoterapeut

Emner:

Kost, søvn, motorik, sorgbearbejdelse, særlige kendetegn ved barnet, søskende, infektioner, stress, sanser, forældrenes situation og uro. 

Folder med datoer til Åbent hus dagene