0 -8mdr. børn

Kære småbørnsfamilier
I tilbydes råd og vejledning af sundhedsplejen om hele familiens trivsel

Alle tilbydes hjemmebesøg efter fødslen.
Har du født ambulant tilbydes du et barselbesøg inden for de første 5 døgn efter din fødsel.

Efter aftale med din sundhedsplejerske tilbydes de efterfølgende besøg i hjemmet eller i sundhedscentret,

  • Individuelle besøg hos/af Jeres sundhedsplejerske
  • Åbenhus arrangementer for småbørnsfamilier,
  • Grupper hvor I sammen med andre småbørnsfamilier har mulighed for at udveksle erfaringer. Du bliver indbudt af din sundhedsplejerske,
  • Hotline telefonrådgivning dagligt i tidsrummet 8 - 9 ved sundhedsplejerske( på hverdage)
  • Akuttid/ konsultation ved sundhedsplejersken efter aftale 
  • Hvis du er interesseret i mødre gruppe tilbydes du deltagelse,
  • Herudover tilbydes 8. mdrs. besøg i hjemmet til alle, samt 2,7 års besøg til jeres første barn