2,8 - 3 års børn

Børn 2½ - 3 år Alle familier i Vejen Kommune med børn i 2½-3 års alderen, tilbydes ved det første barn, et besøg af sundhedsplejersken med specielt fokus på kost og bevægelse.

Er man tilflytter til komunen vil man også få dette tilbud.

Med dette besøg vil vi gerne forebygge overvægt hos børn og dermed livsstilssygdomme senere i livet. Barnets livsstil grundlægges allerede i barneårene.
Derfor vil vi i en dialog med familien drøfte barnets trivsel, hvor der også er mulighed for råd og vejledning omkring kost og bevægelse.


Besøget indeholder:
Vejning og måling af barnet
Snak om kost
Snak om bevægelse
Vurdering af barnets motorik