Etniske familier

 

Tilbuddet til nye flygtningebørn 0 til 18 år og deres forældre:

Alle nye forældre deltager i kurset: ”Familieliv”, som generelt og praktisk handler om at være familie i DK (kurset foregår i samarbejde med integrationsafdelingen, og sundhedsplejen underviser på enkle moduler).

Alle nyankomne flygtningebørn screenes hos en sundhedsplejerske, med formål at vurdere om børnene virker sunde og raske, eller der anbefales tiltag. Primær fysisk screening af syn, hørelse, måle og veje. Vurdering af ryg, ben, kropsholdning, hud og motorik. Kort samtale om sundhed og helbred generelt, herunder mad, søvn, vaccinationer, D-vitaminer og ”Sunde børn i et nyt land” https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/sunde-boern-i-et-nyt-land-0-2-aar

Derefter overgår børnene og deres familie til sundhedsplejens almene servicetilbud.