Lægebesøg

Hvad er forebyggende børneundersøgelser?
Alle danske børn i alderen 0 til 5 år bliver tilbudt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos deres praktiserende læge.
De bliver også tilbudt at deltage i et vaccinationsprogram. Undersøgelserne og vaccinationerne er med til at give danske børn de bedst mulige betingelser for en sund udvikling.
De forebyggende helbredsundersøgelser sker i alderen:
5 uger, 5 og 12 måneder, samt 2, 3, 4 og 5 år.
Ved hver undersøgelse vurderer lægen, om barnet er i trivsel, og om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder (alderssvarende). Derudover rådgiver lægen om eventuelle kendte sygdomme hos barnet og/eller problemstillinger fremført af forældrene.

Hvad undersøger lægen til en børneundersøgelse?
Et barn er i trivsel, hvis det vokser som forventet. Det afgør lægen ved at måle og veje barnet ved hver helbredsundersøgelse. Et barn, der var lille ved fødslen, vil forventeligt være mindre ved 2 års alderen end et barn, der var stort ved fødslen. Læger taler om, at barnet følger sin vækstkurve. Barnet er i trivsel, hvis højde og vækst følger bestemte kurver afhængig af fødselsvægten.

Barnets udvikling bestemmes ved "milepæle", der skal være nået ved helbredsundersøgelserne. Læger siger, at barnet er alderssvarende udviklet, hvis barnet har nået disse milepæle. Under de enkelte undersøgelser nedenfor er mning og overgang til anden ernæring end mælk, tænder og tandfrembrud, hvordan man håndterer feber og kontakt til lægevagten.
Milepæle
•Barnet kan løfte hovedet opad, når det ligger på maven
•Barnets gråd er forskellig, afhængig af om det er sultent, har en våd ble eller har ondt
•Barnet kan kortvarigt fokusere på ting i bevægelse
•Barnet smiler til mor eller far

5 måneders undersøgelsen  nævnt nogle milepæle, men langt fra alle. Milepælene er kun retningsgivende - nogle børn vil være hurtigere udviklet end andre. Men milepælene kan være et godt udgangspunkt for en diskussion med lægen. 

Et væsentligt led i de forebyggende undersøgelser er forældresamtalen, der tager udgangspunkt i forældrenes bekymringer og glæder. Under de enkelte undersøgelser nedenfor er nævnt nogle emner, som typisk indgår i forældresamtalen. Men det kan sagtens være andre emner, man vælger at tage op. 

Vær opmærksom på, at det er forskelligt fra læge til læge, hvad der foregår til de enkelte børneundersøgelser. Det vigtigste for lægen er at kunne vurdere, om barnet er sundt og alderssvarende. 

De enkelte børneundersøgelser 
5 ugers undersøgelsen 
5 ugers undersøgelsen er den første af de forebyggende børneundersøgelser og har derfor stor betydning i forhold til at opdage eventuelle medfødte, uopdagede sygdomme. Lægen undersøger barnet grundigt, vejer og måler det og vurderer, om det er alderssvarende udviklet. 

Forældresamtalen drejer sig ofte om: fødslen, barnets søvn og ernæring. 

Forældresamtalen drejer sig ofte om: ernæring - herunder a
Ved 5 måneders alderen har familien oftest fundet deres egen rytme. Lægens undersøgelse vil være mindre omfattende end den første undersøgelse og koncentrere sig om trivsel (vægt og højde), udvikling (milepæle) og forekomsten af eventuelle nye sygdomme.

Forældresamtalen drejer sig ofte om: ernæring - herunder amning og overgang til anden ernæring end mælk, tænder og tandfrembrud, hvordan man håndterer feber og kontakt til lægevagten.

Milepæle
•Barnet har kontrol over hovedets stilling, når det sidder op
•Det drejer hovedet efter en lyd
•Når barnet ligger på maven, løfter det hovedet opad og støtter på underarmene
•Barnet kan vende sig fra mave til ryg
•Det griber sikkert ud efter ting og kan flytte ting fra hånd til hånd
•Er begyndt at drikke af kop og spise med ske
•Barnet pludrer med forskellige lyde
•Når barnet ligger på ryggen, og man tager det i hænderne for at trække overkroppen opad, vil barnet trække med - bøje armene og løfte hovedet

12 måneders undersøgelsen
De fleste børn bliver passet udenfor hjemmet sammen med andre børn og bliver derfor ofte smittet med infektionssygdomme. Barnet bevæger sig selv rundt i hjemmet med risiko for at komme til skade. Det viser begyndende selvstændighed og forsøger at sætte sin vilje igennem. Lægens undersøgelse vil fokusere på trivsel (vægt og højde) og udvikling (milepæle). Ofte vil lægen også lytte på hjertet og føle på maven.

Forældresamtalen drejer sig ofte om: Ernæring - herunder ophør med flaske, hvordan man håndterer de mest almindelige infektionssygdomme og tandpleje.

Milepæle
•Barnet kan rejse sig selv, står og går eventuelt med støtte
•Når barnet lægges på maven, vil det kravle på alle fire
•Pincetgreb (barnet kan gribe om mindre ting med tommel- og pegefinger)
•Det kan drikke af en kop og holde på en ske
•Barnet kan sige enkelte ord, klappe kage og vinke
•Barnet søger tryghed hos forældre og er bange for fremmede


2 års undersøgelsen
Det 2-årige barn har travlt med at udvikle sprog og motorik. Det er stadig genert. Lægens undersøgelse vil ikke være særlig omfattende. Udover at vurdere trivsel (højde og vægt) og udvikling (milepæle) koncentrerer man sig om de sygdomme, som barnet måtte have gennemgået.

Forældresamtalen drejer sig ofte om: Selvstændighedsudvikling og opdragelse, leg og stimulation, og om hvordan man håndterer de stadig hyppige infektionssygdomme.

Milepæle
•Barnet går og løber på flad fod
•Det kan gå baglæns
•Sparker til en bold og kan kaste den i en bestemt retning
•Kan samle små ting og bygge tårn med omkring 5 klodser
•Barnet spiser nu selv
•Barnets ordforråd er stort, og det kan tale i sætninger med 2-3 ord
•Barnet leger "parallelt" med andre børn - det vil sige, børnene leger ikke sammen men ved siden af hinanden

 
3 års undersøgelsen
Det 3-årige barn er livligt, nysgerrigt og træner sin selvstændighed, hvilket kan være en stor udfordring for forældrene. Lægens undersøgelser vil fokusere på trivsel (vægt og højde), udvikling (milepæle), synsprøve og eventuelle sygdomme hos barnet.

Forældresamtalen drejer sig ofte om: Ernæring - herunder om barnet er overvægtigt, samspillet med forældre og andre og den sproglige udvikling.

Milepæle
•Barnet kan nu gå alene på trapper og køre på trehjulet cykel
•Det kan selv klæde sig af og vaske hænder
•Barnet taler i sætninger med 7-8 ord
•Det kan svare på spørgsmål
•Barnet er nu renligt eller stærkt på vej til det

 
4 års undersøgelsen
Meget fysisk aktiv, der er krudt i barnet. Barnet har efterhånden god kontrol over kroppen. De tidligere mange infektionssygdomme er ved at være overstået. Ved undersøgelsen vurderer lægen, om barnet er i trivsel (højde og vægt), om det er udviklet alderssvarende (milepæle), og om barnet ser og hører normalt.

Forældre stiller ofte spørgsmål vedrørende: Mad og spisevaner - herunder overvægt, samspil med andre børn og sociale kompetencer som at vente på sin tur og stå i kø.

Milepæle
•Barnet kan hoppe på et ben
•Det tager genstande med fingrene og ikke hele hånden
•Barnet rejser sig fra liggende til stående som en voksen
•Barnet kan tegne mennesker, huse og dyr
•Barnet taler i lange sætninger og kan huske rim og remser
•Barnet leger stadig parallelt med andre børn

 
5 års undersøgelsen
Dette er den sidste af de forebyggende børneundersøgelser. Derfor skal undersøgelsen afrunde de problemstillinger, der eventuelt måtte være opstået de første 5 år. Det 5-årige barn kan nu overveje og planlægge sine aktiviteter, det kan sætte sig i andres sted og vise hensyn. Lægens undersøgelse vil fokusere på trivsel (højde og vægt), udvikling (milepæle) og de sygdomme, som barnet har overstået eller som stadig er til stede. Lægen tester syn og hørelse, medmindre dette er gjort tidligere.

Forældre stiller ofte spørgsmål vedrørende: Skolestart, mad og spisevaner og barnets sociale kompetencer.

Milepæle
•Barnet kan hoppe med samlede ben
•Det kan gribe en lille bold med to hænder og kaste overhåndskast
•Barnet kan tegne en firkant og klippe efter en streg
•Barnets ordforråd er på omkring 200 ord, og det taler fint i sætninger
•Barnet kan tælle til ti, kender fire til seks farver og kan fortælle, hvordan det går i daginstitutionen
•Barnet leger nu rigtigt sammen med andre børn

 

Vil du vide mere?
•Barnets psykosociale og motoriske udvikling - tjekliste 0-3 år Klik her
•Børns udvikling, milepæle Klik her
•Børns sundhed Klik her
•Sundhedsstyrelsens pjece: Forebyggende børneundersøgelser og vaccinationer Klik her

 
Kilder
Fagmedarbejdere
•Bjarne Lühr Hansen, ph.d., Syddansk Universitet, lektor, alm. prakt. læge, Odense
•Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge, klinikchef, Aarhus Universitetspraksis og ekstern lektor ved afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Datoer
•Publiceret: 23.03.2012
•Seneste redaktionelle revidering: 30.01.2012
© 2012 Danske Regioner