Mødregruppe

Mødregrupper
Mødregrupper oprettes ude i lokalområdet.
Det er sundhedsplejersken, der sender invitation til gruppen.
Mødre planlægger selv det videre forløb.
4 - 6 mødre med børn på samme alder mødes hjemme hos hinanden på skift.