Præmaturgruppe

Åbent hus

Et tilbud til dig der er bosat i Vejen Kommune, og har et barn der er født for tidligt.

Hvad går det ud på??

Åbent hus for familier der har fået et barn født før uge 37

Her kan du hente råd, støtte og vejledning fra fagpersoner og fra familier i samme situation. Dele oplevelsen af en anderledes fødsel og det at få et for tidligt født barn, samt skabe netværk

I Åbent hus vil der altid være:

 • 2 sundhedsplejersker og 2 fysioterapeuter som har interesse og viden om for tidlig fødte børn
 • Runde og individuel vejledning, samt drøftelse af relevante emner
 • Der vil komme besøg af forskellige fagpersoner, såsom
  • Dagplejepædagog
  • Psykolog
  • Talepædagog
  • Børnetandplejen
  • Ergoterapeut

Emner:

Kost, søvn, motorik, sorgbearbejdelse, særlige kendetegn ved barnet, søskende, infektioner, stress, sanser, forældrenes situation og uro. 

Hvor og hvornår:

Foreningshuset, Byagervej, Brørup.

Man starter i Åben Hus , når man er klar til det efter udskrivelse fra
sygehuset.

Dato:

05/01 2023 24/08 2023
02/02 2023 14/09 2023
02/03 2023 12/10 2023
30/03 2023 09/11 2023
27/04 2023 07/12 2023
25/05 2023 04/01 2024
22/06 2023  

 

Alle dage kl.10-12- dog nye børn fra kl. 9-10.

Praktisk information:

På grund af smittefare må man IKKE komme i Åbent hus, hvis barnet eller forældre er SYGE!!!!!!  

Medbring: mad til barnet

Tilmelding:

Det er vigtigt, at give egen sundhedsplejerske besked om man ønsker at deltage i dette tilbud.

Afbud til sundhedsplejerske: Camilla Christensen 24 76 19 95 eller Winnie Guldbjerg Andersen 30 17 08 75