Præmaturgruppe

Åbent hus

Et tilbud til dig der er bosat i Vejen Kommune, og har et barn der er født for tidligt.

Hvad går det ud på??

Åbent hus for familier der har fået et barn født før uge 37

Her kan du hente råd, støtte og vejledning fra fagpersoner og fra familier i samme situation. Dele oplevelsen af en anderledes fødsel og det at få et for tidligt født barn, samt skabe netværk

I Åbent hus vil der altid være:

 • 2 sundhedsplejersker og 2 fysioterapeuter som har interesse og viden om for tidlig fødte børn
 • Runde og individuel vejledning, samt drøftelse af relevante emner
 • Der vil komme besøg af forskellige fagpersoner, såsom
  • Dagplejepædagog
  • Psykolog
  • Talepædagog
  • Børnetandplejen
  • Ergoterapeut

Emner:

Kost, søvn, motorik, sorgbearbejdelse, særlige kendetegn ved barnet, søskende, infektioner, stress, sanser, forældrenes situation og uro. 

Hvor og hvornår:

Hvor og hvornår:

Foreningshuset, Byagervej, Brørup.

Man starter i Åben Hus , når man er klar til det efter udskrivelse fra
sygehuset.

Dato Emne
12/8-21 Sundhedsplejen - Hvordan er sommeren gået
26/8 21 Fysioterapeut
9/9 21 Sundhedsplejen - feber
23/9 21 Ergoterapeut Mundstimulation
7/10 21 Pasningstilbud i Vejen Kommune
28/10 21 Sundhedsplejen - søvn
11/11 21  Sprogudvikling v. tale/hørekonsulent
25/11 21  Sundhedsplejen - sansestimuli
9/12 21 Mundstimulation ved Fysioterapeut
6/1 22 Sundhedsplejen - hvordan har jul og nytår været?

 

 

Alle dage kl.10-12- dog nye børn fra kl. 9-10.

Praktisk information:

På grund af smittefare må man IKKE komme i Åbent hus, hvis barnet eller forældre er SYGE!!!!!!  

Medbring: mad til barnet

Tilmelding:

Det er vigtigt, at give egen sundhedsplejerske besked om man ønsker at deltage i dette tilbud.

Afbud til sundhedsplejerske: Lene Fræhr 30 17 08 82 eller Winnie Guldbjerg Andersen 30 17 08 75