Skolebørn

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier.

Målet er:

 At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

 • At styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
 • At styrke indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
 • Med fokus på barnet/ den unge, rådgive og vejlede, og være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
 • At være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor.
 • At samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Sundhedsplejen er praktiksted for sundhedspleje- og sygeplejestuderende.

Med venlig hilsen

Sundhedsplejen i Vejen Kommune.

0. klasse - Indskoling

Indskolingsundersøgelse i 0. kl.

Alle børn i 0. kl. tilbydes en indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • At vurdere barnets helbredstilstand, trivsel og sundhedsmæssige læringsforudsætninger samt vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestart.
 • At medvirke til, at barnet kan samtale om egen sundhed og trivsel.
 • At øge barnets handlekompetence i forhold til egen sundhed. At barnet øger sin begyndende bevidsthed om egne handlemuligheder for sunde valg.

Venligst tag stilling til samtykke.

Inden undersøgelsen udfylder bopælsforældre spørgsmål om samtykke og et spørgeskema på BørnUngeLiv.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en funktionsundersøgelse af barnet, og en samtale om barnets sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema. Det forventes at mindst én forældre deltager.

Funktionsundersøgelsen omfatter:

 • Syns- og høretest
 • Måling af vægt og højde
 • Vurdering af fin- og grovmotorik
 • Vurdering af hud og kropsholdning

Mulige emner i sundhedsamtalen:

 • Barnets sundhed og trivsel. Eks. Hvad gør barnet selv for at være sund?
 • Udvikling og helbred
 • Bevægelsesvaner og skærmvaner
 • Mad og måltider
 • Drikke og toiletvaner
 • Søvnvaner
 • Sociale relationer/kompetencer (Hjemmet, skolen, fritid)
 • Skolestart
 • Familiens alkoholvaner
 • Gener fra kroppen, herunder mavesmerter, hovedpine, vådligger, problemer med afføring.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene på Sundhedsvejen.dk. Brug MitID.

Klasselærer og SFO pædagog orienteres (ved samtykke), hvis der er forhold, som har betydning for barnets sundhed, trivsel og hverdag i skolen.

1. klasse

Følge børnenes vækst

Alle børn i 1. kl. tilbydes at blive målt og vejet hos sundhedsplejersken.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • Følge børnenes vækst
 • Opsporing af overvægt, undervægt samt vækstforstyrrelser og tidlig indsats.

Ved behov kontaktes forældre.

Venligst tag stilling til samtykke.

Inden samtalen bedes bopælsforældre tage stilling til samtykke på BørnUngeLiv.dk

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene på Sundhedsvejen.dk. Brug MitID.

4. klasse - piger

Undervisning i menstruation for alle piger i ca. 4. klasse.

Sundhedsplejen tilbyder undervisning om krop og menstruation ca. 45 min, når elever, klasseteamet eller forældre henvender sig.
Der er også en film om menstruation se flimen her:  Film om menstruation 

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • Medvirke til at pigerne opnår viden og handlekompetence i forhold til egen menstruation
5. klasse

Undersøgelse, sundhedssamtale og undervisning i 5. kl.

Alle børn i 5. kl. tilbydes undersøgelse og sundhedssamtale hos sundhedsplejersken, samt undervisning på klassen.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • At vurdere barnets helbred, sundhed og trivsel, netop i en alder, hvor mange børn mærker store forandringer i kroppen og identitet.
 • At tilbyde den anbefalede synsprøve samt måling af højde og vægt.
 • At barnet bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed og trivsel.
 • At barnet har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer.

Venligst tag stilling til samtykke.

Inden samtalen bedes bopælsforældre tage stilling til samtykke på BørnUngeLiv 

Inden samtalen udfylder barnet et spørgeskema på BørnUngeLiv.dk I skoletide.


Undersøgelsen tager udgangspunkt i en funktionsundersøgelse af barnet, og en samtale om barnets sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema. Forældre kan deltage ved samtalen.

Funktionsundersøgelsen omfatter:

 • Synstest og ved behov en høretest
 • Måling af vægt og højde
 • Vurdering af hud, ryg og kropsholdning

Mulige emner i sundhedssamtalen:

 • Barnets sundhed og trivsel. Eks. Hvad gør barnet selv for at være sund? Hvilke voksne kan barnet tale fortroligt med?
 • Udvikling og helbred
  Kropsopfattelse, Pubertetsudvikling, Identitet og tanker om: ”hvem er jeg”
 • Bevægelsesvaner og skærmvaner
 • Mad og måltider
 • Drikke og toiletvaner
 • Søvnvaner
 • Sociale relationer/kompetencer (Hjemmet, skolen, fritid, online)
 • Gener fra kroppen, herunder mavesmerter, hovedpine.

Ved behov kontaktes forældre.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene på Sundhedsvejen.dk. Brug MitID.

Klasselærer orienteres (ved samtykke), hvis der er forhold, som har betydning for barnets sundhed, trivsel og hverdag i skolen

Undervisning på klassen

Sundhedsplejen tilbyder tilbydes undervisning i emner som udvikling fra barn til voksen (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Planlægges efter aftale med klasseteamet.

Undervisningen kan foregå i den enkelte klasse eller på tværs af årgangen fx i forbindelse med emneuge og lign.

Eventuelt inspireret herfra:Det er min krop

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • ”Medvirke til at opnå viden og handlekompetence i forhold til de valgte emner indenfor ”sundheds- seksualundervisning og familiekundskab”

 

8. klasse - Udskoling

Udskolingsundersøgelse og undervisning.

Alle unge i 8. kl. tilbydes udskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken, samt undervisning på klassen.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • At give en samlet vurdering af den unges helbred og sundhed, umiddelbart inden den unge forlader skolen
 • At drøfte risikoadfærd med den unge, hvor sundhedspædagogiske overvejelser inddrages
 • At unge kan samtale om egen sundhed og trivsel, herunder at den unge har viden om, hvad der fremmer sundhed og trivsel.
 • At unge kan vurdere, hvad der fremmer sundhed og trivsel på skolen.

Venligst tag stilling til samtykke.

Inden samtalen bedes bopælsforældre tage stilling til samtykke på BørnUngeLiv 

Inden samtalen udfylder den unge et spørgeskema på  BørnUngeLiv.dk  i skoletiden. Unge over 15 år beslutter selv deltagelse i udskolingsundersøgelse eller ej, men det anbefales at være efter dialog med forældrene.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en funktionsundersøgelse af den unge, og en samtale om den unges sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema.

 

Funktionsundersøgelsen omfatter:

Syns- og høretest (og evt. farvesynstest)

Måling af vægt og højde

Vurdering af hud og kropsholdning

Mulige emner i sundhedssamtalen:

Udskolingsundersøgelsen er en individuel samtale med og undersøgelse af den unge på baggrund af den unges egne ønsker og behov og med udgangspunkt i sundhedspersonalets viden om den unges sundhed og helbred siden skolestart og frem til udskolingsundersøgelsen, herunder også risiko for udvikling af livsstilssygdomme fx på baggrund af arvelighed.

 • Den unges sundhed og trivsel. Eks. Hvad gør den unge selv for at være sund? Hvilke voksne over 18 år kan den unge tale fortroligt med?
 • Udvikling og helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for studie- og/eller erhvervsvalg
 • Kropsopfattelse, Pubertetsudvikling, Identitet og tanker: ”hvem er jeg”
 • Bevægelsesvaner og skærmvaner
 • Mad og måltider
 • Drikke og toiletvaner
 • Søvnvaner
 • Sociale relationer/kompetencer (Hjemmet, skolen, fritid, online) bl.a. i relation til risikoadfærd og selvskadende adfærd.
 • Sundhedsadfærd i relation til tobak, alkohol og andre rusmidler.
 • Seksuel sundhed
 • Gener fra kroppen og medicinforbrug.
 • Bekymringer

Ved behov kontaktes forældre.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene til børn under 15 år, på Sundhedsvejen.dk samt hvis unge over 15 år har givet forældre tilladelse. Unge over 15 år kan selv se notatet. Brug MitID.

Klasselærer og uddannelsesvejleder orienteres (ved samtykke), hvis der er forhold, som har betydning for den unges sundhed, trivsel, hverdag i skolen eller uddannelsesvalg.

Undervisning på klassen

Sundhedsplejen tilbyder tilbydes undervisning i emner som f.eks. seksuel sundhed (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Planlægges efter aftale med klasseteamet.

Undervisningen kan foregå i den enkelte klasse eller på tværs af årgangen fx i forbindelse med emneuge og lign.

Eventuelt inspireret herfra:Det er min krop

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • ”Medvirke til at opnå viden og handle kompetence i forhold til de valgte emner indenfor ”sundheds-         seksualundervisning og familiekundskab”
Behovssamtaler/undersøgelse

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

Kontakt skoleteamet 

Nyttige Links

På denne siden har vi samlet en række nyttige links

Sunde vaner

Alkohol og rusmidler

Alkohol og stofproblemer

Teenage Forældre

Alkoholdning

Fuld af liv


Bange

Gode råd når du følger dig bamge, utryg eller angst


Unge – Angstforløb

Bevægelse


Anbefalinger for børn og unge

Udeliv i Vejen kommune

DGI Find en aktivitet eller idrætsforening


Digital adfærd


Anbefalinger for skærm

Børns vilkår: Digitalt liv

Familiens digitale hverdag

Red barnet: Bliv klogere på dit barns digitale liv

Kroppens udvikling

Tal med dit barn om krop og grænser 

Viden til forældre

Menstruation

Lær mere om køn, krop og seksualitet – Vælg klassetrin

Teenager guide:

Støt transkønnede børn og unge i familien


Lus


Lus Sundhedsstyrelsen

Apoteket skriver om lus

Apotekets film om lus

Pjece Vejen kommune

Fælles lusedag


Mad, måltider og kosttilskudAlt om kost

Er du for sød inspirationsbog

D-vitamin

Mælk og mejeriprodukter

Giv madpakken en hånd


Madmod


Mindfulness


Introduktion til mindfulness

Rygning og nikotinprodukter


Rygestop tilbud i samarbejde med Sundhedsstyrelsen

Rygestop/nikotinfri

Rygestop unge

Snus

Vil du stoppe med at tage snus

Seksualitet og prævention + 15 år


Din præventionsguide

Det er min krop

Sexlinien

Sikkerhed


Sikker hverdag

Børn i bilen

Børn på cykel

Sorg


Skyggebørn i Esbjerg

Omsorg


Sundhed og sygdom


Sundhed.dk

Hvad kan du selv gøre, når dit barn er syg

Vejledninger om smitsomme sygdomme til forældre

HovedpineSøvn

Anbefalinger for søvnlængde s. 5 og gode råd om søvn s. 15  

Folder om søvn

Søvn og børns læring


Toiletvaner

Tæt og tør, gode råd om Inkontinens samt gode drikke og toiletvaner

Gode drikke- og toiletvaner SVS

Behandling af forstoppelse SVS


Vaccine

Børnevaccinationer

HPV-vaccine