Sunde toiletvaner og ”af med bleen

Definition på urin-inkontinens: når barnet tisser i bukserne mere end 1 ml, mere end 1 gang i ugen,
når det er mere end 5,0 år.

Definition på afførings-inkontinens: når barnet er mere end 4,0 år.

Den lokale sundhedsplejerske vil gerne kontaktes, hvis barnet ikke er renlig i dagtiden ved 4,0 år. Sundhedsplejersken er generelt til rådighed for sparring om emnet.

”Gode råd til det yngre barn om at blive blefri”

”Af med bleen” lykkes altid bedst og hurtigst i et samarbejde med barnet.
Det kræver tid, ro, og overskud i en periode.

Børn er ofte 2-3½ år, når de delvist kan kontrollere blærens og tarmens lukkemuskel.

Nogle er først op i skolealderen tørre om natten.

Renlighedstræning inddeles i 3 faser:

1. Barnet siger til, når det HAR tisset eller haft afføring: Tag barnet ved hånden, skift bleen, italesæt de     fornemmelser barnet mærker i kroppen.

2.Barnet siger til MENS, det tisser eller har afføring: Lad barnet gøre sig færdig, skift bleen, tal med barnet om at ”sige til” og tilbyd barnet at sidde på potte/barnetoiletsæde.

3.Barnet siger til INDEN det skal tisse eller have afføring: Hjælp barnet på potte/toilet med det samme barnet mærker det skal. Barnet har brug for succesoplevelser.

På vej til automatisering:

-Vigtigt de voksne reagerer så snart barnet viser første tegn, som ofte er, at barnet er
 uroligt og tripper, og at bleen er tør 2-3 timer.

- Vigtigt at forældre er gode rollemodeller ved at vise at ”man går når man skal”, rigtig siddestilling som er     knæ over hoftehøjde og sidde afslappet, give sig god tid til at gøre
   sig færdig, vaske hænder med vand og sæbe efter toiletbesøg.

- Hjælp barnet ved at ”holde cyklen” til barnet ”er færdig”, eller ”sæt legen på pause”,
  mens barnet er på toilet.

- Når barnet har uheld, så vis ikke irritation, men opmuntrer barnet til at prøve igen.

- Godt samarbejde mellem forældre, dagpasning/skole/ SFO forkorter automatiserings-perioden.


Udfordringer med at automatisere:
 
Målet er at barnet selv lærer at gå på toilet, når signaler fra hjernen siger barnet skal.

Alderen afhænger ofte af barnets øvrige modenhed.
Hvis barnet ikke har automatiseret at tisse på toilettet ved 2-3½ år, eller har haft

”tilbagefald”, kan følgende overvejes: Fysisk årsag, som en mild forstoppelse og/eller det gør ondt i maven, eller ved vandladning > Hjemmet anbefales at bestille tid

hos læge. Drik vand, spis groft og grønt.
Psykisk årsag: At barnet tænker på: hvor forsvinder tisset hen? Hvad kan der komme
op af toilettet? Bakterieforskrækkelse? ”Uhyggelige omgivelser”: lugte, lyde (fx gren på vindue). At barnet forbinder toiletbesøg med en ubehagelig hændelse (forældre der har skældt ud, eller pædagog der har sukket).

”Gode råd til store børnehavebørn om at blive blefri.”

Det er individuelt, hvornår børn er klar til at smide bleen, ofte er det mellem 2½ år og 3½ år. Kan afhænge af om barnet i øvrigt aldersvarende udviklet. Om barnet er rask, ikke har en blærebetændelse eller er forstoppet. Om barnet spiser og drikker normalt. Personale og forældre anbefales at aftale em fælles plan. Brug gerne pjecen som inspiration.

Findes på sundhedsplejens hjemmeside: Små børn 0-6 år - Sundhedsplejen (vejen.dk)