Små børn

 Kære Småbørnsfamilier

I tilbydes råd og vejledning af sundhedsplejen om hele familiens trivsel.

 Sundhedsplejens tilbud

 • Barselsbesøg
 • Etablering
 • 3 ugers konsultation
 • 2 måneders besøg
 • 4-6 måneders konsultation
 • 6 måneders konsultations til første gangs forældre
 • 8-10 måneders besøg
 • 15-18 måneders besøg
 • 2½ års - 3 års behovsbesøg

 

Kontakt

Sundhedsplejen kan træffes alle hverdage fra kl. 8 - 9

Hotline tlf.nr. 79 96 69 69

Her har du mulighed for at tale med en sundhedsplejerske og måske booke en behovstid hvis I sammen vurderer dette er nødvendigt.

Barselsbesøg

Har du født ambulant og er gået hjem indenfor 72 timer, tilbydes du et barselsbesøg på 4.-5. dagen.

Der tilbydes følgende:

 • Samtale om graviditet og fødsel
 • De første dage hjemme
 • Ammevejledning / Ernæring
 • Vurdering af barnet (vejes og måles)
 • M.m.
Etableringsbesøg

Hvis der har været aflagt et barselsbesøg, skal etableringsbesøget senest aflægges, når barnet er 14 dage gammel.

Hvis der ikke har været aflagt et barselsbesøg, er det senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehuset, der skal aflægges et etableringsbesøg.

Der tilbydes følgende:

 • Familiens ve og vel
 • Amning / Ernæring
 • Grundig undersøgelse af barn
 • Barnet måle og vejes
 • M.m.
3 ugers konsultation

Der tilbydes følgende på Brørup Sundhedscenter:

 • Opfølgning på barnets og familiens trivsel
 • Motorikvejledning
 • Barnet vejes og måles
 • M.m.
2 måneders besøg

Til dette besøg anbefaler vi at begge forældre er tilstede. 

Der tilbydes følgende:

 • Opfølgning på barnets og familiens trivsel, herunder screening af både forældre (EPDS) og barn (ADBB) 
 • Motorikvejledning
 • Amning / Ernæring
 • Grundig undersøgelse af barn
 • Barnet måles og vejes
 • M.m.
4-6 måneders konsultation

Der tilbydes følgende:

 • Kostvejledning
 • Amning / Ernæring
 • Motorik
 • Søvn
 • Grundig undersøgelse af barn
 • Barnet vejes og måles
 • Barn screenes (ADBB)
 • M.m.

 

6 måneders konsultation til første gangs forældre - tilbydes ikke p.t.

Der tilbydes følgende til første gangs forældre:

 • Opfølgning på kost
 • Amning / Ernæring
 • Motorik
 • Barnet vejes og måles
 • M.m.
8-10 måneders besøg

Der tilbydes følgende:

 • Opfølgning på kost
 • Amning / Ernæring
 • Motorik
 • Sproglig udvikling
 • Grundig undersøgelse af barnet
 • Barnet måles og vejes
 • Barnet screenes (ADBB)
 • Opstart dagpleje/vuggestue
 • BOEL - screeningstest.
  Blik Orienteret Efter Lyd, test der danner et indtryk af barnets samspil, opmærksomhed og reaktion overfor bestemte syns- og lydindtryk, der har betydning for barnets udvikling.
 • M.m.
15-18 måneders besøg

Der tilbydes følgende:

 • Vurdere samspil
 • Familiedannelse
 • Vurdering af barnets sprog
 • Motorik og adfærd er alderssvarende
 • Screening af barn (ADBB)
 • M.m.
2½ år - 3 års behovsbesøg

Der tilbydes følgende:

 • Opspore og forebygge overvægt hos småbørn
 • Vurdere motorik og bevægelse
 • Madvaner
 • Trivsel
 • Barnet måles og vejes
 • M.m.
3 - 6 årsalderen

Børn 3 - 6 år

Familier med børn med behov kan følges frem til skolealderen.

Sundhedsplejersken kan give råd og vejledning om barnets kost, søvn, renlighed, leg udvikling med videre.

Vejledning sker enten telefonisk eller ved et besøg.

Forældre er altid velkomne til at ringe til sundhedsplejen.

Adoption

Sundhedsplejens tilbud til Adoptivfamilier.

Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptiv forældre.

Når I er blevet godkendt til at adoptere og tiden nærmer sig for, at i får jeres barn, tilbyder sundhedsplejersken et hjemmebesøg.

I dette besøg kan der blandt andet drøftes:

 • Forventninger til barnet
 • Verden set fra barnets perspektiv
 • Forældrerolle og de kommende ændringer i familien
 • Praktiske forberedelser
 • Sundhedsplejens tilbud

Når barnet er kommet hertil:

 • Barnets trivsel og udvikling
 • Barnets reaktioner
 • Barnets kontakt – tilknytning
 • Mad
 • søvn
 • Sundhed og sygdom

Tilbyder derudover behovs besøg efter aftale med jer forældre. Kommer altid i hjemmebesøg – også selvom barnet er ældre.

Sundhedsplejerske kommer, fordi i har fået et barn, og ikke for at vurdere forældreevne. Giver råd og vejledning og vurdere barnets udvikling, og så har hun et godt kendskab til institutioner, legestuer og andre aktiviteter for børn i lokalområdet.

Sundhedsplejen får ikke automatisk besked når barnet kommer hertil, der for er i velkommen til at kontakte sundhedsplejersken.

 

Efterfødselsreaktion

Det er en gave at blive mor og far.

Det kan rumme rigtig mange følelser både positive og  negative.

Man ved at ca 10 % af nybagte mødre og 7 % af nybagte fædre får en efterfødselsreaktion.

På baggrund at dette, er det et emne vi løbende taler med mor og far om.  Vi tager altid emnet op  i graviditetsbesøget og igen, når barnet er 2 måneder gammelt.  Som et redskab i denne samtale, anvender vi et skema, som er med til at vise, om mor og/eller  far har en fødselsreaktion.

Hvis det viser sig, at der er  behov støtte og hjælp til mor, far eller begge,  vil sundhedsplejersken hjælpe med at finde det tilbud, der passer bedst for dig/jer.

Gruppetilbud for mødre

For mødre med efterfødselsreaktion har vi et gruppetilbud i Brørup Sundhedscenter, som indeholder følgende:

Man mødes i gruppen  fra kl 10 til 12 hver 3. uge og man kan deltage 6 gange.

Der er to sundhedsplejersker tilknyttet gruppen.

Gruppen afholdes uden børn.

Der er en fast struktur i gruppen, som starter med et fagligt oplæg, forskellige små øvelser og fælles snak. Man bestemmer selv, hvad og hvor meget man vil fortælle.

Der er tavshedspligt i gruppen.

 

Etniske familier

Tilbuddet til nye flygtningebørn 0 til 18 år og deres forældre

 • Alle nye forældre deltager i kurset: ”Familieliv”, som generelt og praktisk handler om at være familie i DK (kurset foregår i samarbejde med integrationsafdelingen, og sundhedsplejen underviser på enkle moduler).
 • Alle nyankomne flygtningebørn screenes hos en sundhedsplejerske, med formål at vurdere om børnene virker sunde og raske, eller der anbefales tiltag.
 • Primær fysisk screening af syn, hørelse, måle og veje.
 • Vurdering af ryg, ben, kropsholdning, hud og motorik.
 • Kort samtale om sundhed og helbred generelt, herunder mad, søvn, vaccinationer, D-vitaminer   

Derefter overgår børnene og deres familie til sundhedsplejens almene servicetilbud.

Læs mere om Sunde børn i et nyt land på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Fars eftermiddag

Fædregruppe er et tilbud til dig der har lyst til at mødes med andre fædre med børn fra 0 – 2 år.

Gruppen er for fædre bosat i Vejen kommune.

Gruppen vil bestå af 8 – 10 fædre og deres børn, hvor man mødes over 3 gange i Brørup Sundhedscenter.

Tidspunkt

 • Mandag den 21. september 2020 på Brørup Sundhedscenter.
  Præsentation og tid til snak.
 • Mandag den 19. oktober 2020 på Vejen Bibliotek.
  Sprog og bøger til baby og far. Rundvisning.
 • Mandag den 16. november Brørup Sundhedscenter.
  Motorik og flyvende babyer.

Alle dage fra kl. 16.30 - 18.00.

Tilbuddet koster ikke noget.

Du kan læse mere her i pjecen Fars eftermiddag

Er du interesseret så meld til hos sundhedsplejersken.

Marte Meo - "Ved egen kraft"

Marte Meo er en metode, hvor man ved hjælp af små videooptagelser støtter barnets udvikling og det positive samspil mellem barn og forældre. Metoden tager udgangspunkt i, at alle mennesker har styrker og kompetencer, der kan findes og udvikles.

Som forældre kan man opleve nogle vanskelige hverdagssituationer og man kan komme ud af et sidespor, hvor man ikke handler helt så hensigtsmæssig som man gerne ville.

Hvis du som forældre, kan genkende en eller flere af følgende situationer, kan du tale med din sundhedsplejerske om at prøve metoden Marte Meo:

 • Du oplever, at dit barn er svært at forstå
 • Dit barn er uroligt og græder meget
 • Du ønsker mere glæde i samværet med dit barn
 • Dit barn har svært ved at spise, falde i søvn eller blive badet
 • Du føler dig usikker og bange for ikke at slå til som forælder
 • Dit barn har behov for særlig støtte til udvikling

Hvordan foregår det?

Du/I vil blive filmet i ca. 10 min. sammen med barnet. En helt almindelig hverdagssituation.

Herefter analyserer Marte Meo terapeuten videoen og finder frem til følgende:

 • Hvad kan barnet allerede
 • Hvad har barnet brug for at lære
 • Hvad gør du/I allerede, som støtter barnets udvikling
 • Hvad skal du/I gøre mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling

Marte Meo terapeuten vil herefter vise jer udvalgte dele af videoen, hvor I ser, hvad der lykkes og hvordan I kan gøre mere af dette. I får således en lille opgave med hjem med noget, I skal øve jer I at gøre mere af.

Efter 1-2 uger, vil I blive filmet igen og igen vil I få udvalgte klip at se med en lille opgave at øve på.

Arbejdet fortsætter på denne måde, indtil vi sammen når det ønskede resultat.

Forældre som har benyttet sig af tilbuddet om Marte Meo har udtalt at: “det er en gave at få øje på det man som forældre er god til og kan gøre endnu mere af “.

Er du som forældre blevet nysgerrig og lyst til at høre mere om Marte Meo så kontakt din egen sundhedsplejerske.

Mødregruppe

Mødregrupper

Mødregrupper oprettes ude i lokalområdet.

Det er sundhedsplejersken, der sender invitation til gruppen.

4 - 6 mødre med børn på samme alder mødes hjemme hos hinanden på skift. Mødre planlægger selv det videre forløb.

Har man sagt ja til deltagelse i mødregruppen, kan man med fordel klikke sig ind på Sundhedsvejen.dk, hvor man kan se hvilke andre mødre man er kommet i gruppe med.
 

Præmatur

Et tilbud til jer, der er bosat i Vejen kommune og har født et præmaturt barn.

Børn der er født før uge 37 defineres som et præmaturt barn.

Sundhedsplejersken tilbyder:

Under indlæggelse:

 • Telefon kontakt til mor / far på sygehuset
 • Kontakt til børneafdelingen
 • Tilbud om besøg på børneafdelingen inden udskrivelse, for at hjælpe med at gøre overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse så let som muligt.

Når i kommer hjem:

 • Besøg ca. hver uge de første 1-2 måneder
 • Herefter besøg 1 gang om måneden til 1 år, alt efter familiens behov og barnets udvikling
 • Besøg ved 15 mdr
 • Besøg ved 2½ år
 • Tilbud om ÅBENT Hus for familier med præmatur børn 1 gang om måneden  hvor børnefysioterapeuten deltager
 • Kontakt til børnefysioterapeut
 • Dagplejepædagog / vuggestue orienteres

Ved behov kan andre tværfaglige samarbejdspartnere inddrages / orienteres

 

 

Gode råd til store børnehavebørn om at blive blefri

Vi har i samarbejde med sundhedsplejersken valgt at lave denne lille folder, idet vores oplevelse er, at for mange børn ikke er klar til at blive blefri, når forældrene er klar.

Vi ser børn, der oftere har uheld i længere perioder efter de smider bleen.

Ligeledes er der en stigning i ældre børn, der får ordineret Movicol eller bare generelt har svært ved at blive helt renlige.

Det er meget forskelligt, hvornår børn viser interesse for at blive blefri, derfor laver vi individuelle aftaler med jer forældre.

Det er individuelt, hvornår børn er klar til at smide bleen, det er ikke aldersbestemt, men ofte er det mellem 2½ år og 3½ år.

Vigtigst af alt er, at barnet er aldersvarende udviklet, rask, og dermed ikke har en blærebetændelse eller er forstoppet.

Obs. At dit barn spiser og drikker normalt.

Dit barn har muligvis tidligere i 2½- 3 års alderen vist interesse for renlighed. Eller også kan barnet tidligere være blevet presset til det! Uden at være parat!

Lad os nu begynde på en frisk så planen er:

 • Aftal fremgangsmåden - forældre og personale skal være enige om planen
 • Barnet skal være forberedt af forældrene, og have øvet derhjemme.
 • Af med bleen i dagtiden, ingen bletræning med ble på. Bleen lægges på hylden sammen med nattøjet.
 • Dit barn skal have todelt undertøj på. Giv altid nemt tøj på.
 • Der skal være faste toilettider – 2 til 3 timer imellem.
 • Skal på toilettet efter alle hovedmåltider, OBS at der er ro og tid nok. For nogle er det 3 min, andre 10 min.
 • Barnet skal ikke spørges men det er et krav. Guid dit barn.
 • Toiletbesøg foregår på badeværelset. OBS en god og stabil siddestilling.
 • Forår og sommer er oplagte tidspunkter til renlighedstræning.
 • Giv rigeligt med skiftetøj med.
 • Aftal med personalet når emnet skal drøftes – ikke i garderoben eller ved middagsbordet, hvor barnet kan føle sig udstillet.
 • Bevar roen og tro på det lykkes.

Ved spørgsmål og tvivl vil sundhedsplejersken altid gerne kontaktes.

Kontakt:

Sundhedsplejen træffes alle hverdage på 79 96 69 69 mellem kl. 8-9.

Klik her for at læse pjecen