Indskoling

Indskolingsundersøgelse i 0. kl.

Alle børn i 0. kl. tilbydes en indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken.

Sundhedsfremmende og forebyggende formål:

 • At vurdere barnets helbredstilstand, trivsel og sundhedsmæssige læringsforudsætninger samt vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestart.
 • At medvirke til, at barnet kan samtale om egen sundhed og trivsel.
 • At øge barnets handlekompetence i forhold til egen sundhed. At barnet øger sin begyndende bevidsthed om egne handlemuligheder for sunde valg.

Inden undersøgelsen udfylder forældre et spørgeskema på BørnUngeLiv.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en funktionsundersøgelse af barnet, og en samtale om barnets sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det udfyldte spørgeskema. Det forventes at mindst én forældre deltager.

Funktionsundersøgelsen omfatter:

 • Syns- og høretest
 • Måling af vægt og højde
 • Vurdering af fin- og grovmotorik
 • Vurdering af hud og kropsholdning

Mulige emner i sundhedsamtalen:

 • Barnets sundhed og trivsel. Eks. Hvad gør barnet selv for at være sund?
 • Udvikling og helbred
 • Bevægelsesvaner og skærmvaner
 • Mad og måltider
 • Drikke og toiletvaner
 • Søvnvaner
 • Sociale relationer/kompetencer (Hjemmet, skolen, fritid)
 • Skolestart
 • Familiens alkoholvaner
 • Gener fra kroppen, herunder mavesmerter, hovedpine, vådligger, problemer med afføring.

Sundhedsplejerskens notat vil efter samtalen være tilgængelig for forældrene på Sundhedsvejen.dk. Brug NemID.

Klasselærer orienteres (ved samtykke), hvis der er forhold, som har betydning for barnets sundhed, trivsel og hverdag i skolen.